Promocijas darba kopsavilkuma "Use of Remotely Piloted Aircrafts for Solving the Tasks of Ecological Monitoring of Sea Aquatorium" vāks

Use of Remotely Piloted Aircrafts for Solving the Tasks of Ecological Monitoring of Sea Aquatorium

Promocijas darba kopsavilkums

Vladislavs Žavtkēvičs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-3210-9372

Pasaules akvatoriju piesārņojums ar naftas produktiem ir viena no aktuālākajām mūsdienu ekoloģiskajām problēmām. Ņemot vērā nacionālo tautsaimniecības attīstības programmu, kas paredz ostu kravas apgrozījuma palielināšanu, naftas produktu pārvadājumu apjoma palielināšanu, cīņas pret jūras akvatorijas naftas un naftas produktu piesārņojumu problēma ir viena no prioritārām arī Latvijai. Tālvadības gaisa kuģu izmantošanai ir virkne priekšrocību: pacelšanās un nosēšanās iespēja, neizmantojot lidlauku, zema cena, zemas ekspluatācijas izmaksas, riska neesamība pilotam un iespēja izmantot pusautomātisko vai automātisko vadības sistēmu. Promocijas darbs sastāv no četrām nodaļām, pirmajā nodaļā noformulēti naftas piesārņojuma monitoringa ar attālo zondēšanu galvenie uzdevumi un problēmas. Pētījuma gaitā tika izstrādāts TGK optimālo lidojuma maršrutu monitoringa laikā sastādīšanas procedūras matemātiskais modelis. Promocijas darbā tika izstrādāta jauna un augsti efektīva jūras akvatorija naftas piesārņojuma monitoringa metodoloģija, kas dod iespēju noteikt naftas piesārņojuma raksturojumus. Tika izstrādāts naftas plankuma izplatīšanas uz ūdens virsmas matemātiskais modelis. Ceturtāja nodaļa tika izstrādātas ūdens provju ņemšanas ar TGK palīdzību tehnoloģija un speciālā ierīce jūras akvatorijas ūdens provju ņemšanai no tālvadības gaisa kuģa borta. Par darba rezultātiem ziņots 5 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Darba rezultāti publicēti 6 zinātniskos rakstos un ir iesniegts 1 starptautiskais patents.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934222634

Izdevuma tips

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/29076

Aizstāvēšanas datums

30.04.2019.

ISBN (print)

978-9934-22-262-7

ISBN (pdf)

978-9934-22-263-4

Formāts

Lappušu skaits

47

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Use of Remotely Piloted Aircrafts for Solving the Tasks of Ecological Monitoring of Sea Aquatorium”