Uzlabotas veiktspējas lignocelulozes izolācijas plātnes un to izgatavošanas tehnoloģija

Promocijas darbs

Inga Zotova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-8339-0339

Promocijas darbā izstrādāti izolācijas plātņu prototipi, izmantojot lauksaimniecības un kokapstrādes blakusproduktus, un tehnoloģija to izgatavošanai. Zema blīvuma izolācijas plātnes iekštelpām veidotas, variējot to struktūru un fāzmaiņu materiālu apjomu plātnē līdz 15 %. Izmantojot karbamīdsveķu saistvielu aukstai presēšanai, samazinās enerģijas patēriņš. Iegūtajām plātnēm ir virkne priekšrocību, salīdzinot ar praksē lietotajām: pie maza materiāla biezuma ir liela siltumietilpība; laba skaņas absorbcija un degamības klase. Iegūtie plātņu prototipi izmantojami gan kā iekštelpu iekšējās apdares mikroklimata un termoregulācijas elementi, gan kā funkcionāli estētiski elementi interjera noformējumā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

28.11.2023.

Formāts

Lappušu skaits

101

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,