Video lekcijas kā koda analīze kombinētajā apmācību modelī. vāks

Video lekcijas kā koda analīze kombinētajā apmācību modelī

Promocijas darba kopsavilkums

Linda Alksne, Liepājas Universitāte, Latvija

Šajā promocijas darbā video lekcija ir apskatīta kā kods, ar kura palīdzību studentiem tiek nodota informācija.

Līdz šim video lekciju uztveramības kvantitatīvai novērtēšanai entropija nav lietota. Darba pētījuma mērķis ir veikt video lekciju analīzi ar entropijas palīdzību, lai noskaidrotu sakarību starp video lekcijas veidu un entropiju, kā arī to, kā vadlīnijas, kas zinātniskajā literatūrā pierādītas kā noteicošās studentu uztveres spējas palielināšanai, ietekmē entropiju.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228797

Aizstāvēšanas datums

20.03.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

58

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija