Aģentos sakņota cilvēku grupas emocionālā stāvokļa modelēšana

Promocijas darba kopsavilkums

Māra Pudāne, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-9188-5478

Emocijas būtiski ietekmē ne vien to, kā cilvēks pieņem lēmumus un kādu uzvedību izvēlas, bet arī to, kā laika gaitā attīstās grupas struktūra un indivīdu attiecības. Lai arī pētījumi par emociju modelēšanu datorsistēmās pēdējo 30 gadu laikā ir būtiski auguši gan skaita, gan kvalitātes ziņā, tomēr modeļu, kas ļautu ticami modelēt cilvēku grupas emocionālās mijiedarbības, vēl arvien nav. Promocijas darba pētījumā integrēti esošie modeļi un psiholoģijā identificētie komunikācijas mehānismi, komunikācijas realizēšanai izmantojot daudzaģentu sistēmas.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229671

Aizstāvēšanas datums

24.10.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

51

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,