Farmaceitiskās ražošanas ūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesa optimizēšana multistresa apstākļos. vāks

Farmaceitiskās ražošanas ūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesa optimizēšana multistresa apstākļos

Promocijas darbs

Elīna Strade, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-6537-3607

Promocijas darbs sagatvots kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa, kas ietver piecas zinātniskās publikācijas. Pētījuma rezultātā izstrādāta jauna metode ražošanas ūdeņu toksicitātes uz aktīvo dūņu biocenozi novērtēšanai. Skrīninga testos atlasītas piemērotākās mikroorganismu kultūras aktīvo farmaceitisko vielu un ķīmiskā skābekļa patēriņa attīrīšanas efektivitātes paaugstināšanai bioaugmentācijas ceļā. Izvērtētas ražošanas ūdeņu atkārtotas izmantošanas iespējas un ierobežojumi farmācijas rūpniecībā un sniegti priekšlikumi ķīmiski piesārņotu ūdeņu otrreizējai izmantošanai dažādās ražošanas ūdeņu attīrīšanas procesa stadijās.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

17.10.2023.

Formāts

Lappušu skaits

132

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

,

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots