Ar termoakustisko dzinēju darbināms magnetohidrodinamiskais ģenerators. vāks

Ar termoakustisko dzinēju darbināms magnetohidrodinamiskais ģenerators

Promocijas darba kopsavilkums

Artūrs Brēķis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
 https://orcid.org/0000-0002-3098-3242

Promocijas darbs veltīts jauna veida enerģijas pārveidotājam lietojumiem tālos kosmiskos lidojumos. Tas sastāv no maiņstrāvas magnetohidrodinamiskā (MHD) ģeneratora ar šķidra nātrija darba ķermeni un termoakustiskā dzinēja, kas ģeneratoru piedzen, liekot šķidrajam metālam svārstīties magnētiskajā laukā. Darba galveno novitāti nosaka fakts, ka abas minētās tehnoloģijas ir apvienotas vienā kopīgā iekārtā, kas līdz šim nav ticis veikts nekur pasaulē. Iekārtā nav mehāniski kustīgu detaļu, līdz ar to tai raksturīgs augsts darba drošums un nav nepieciešama apkope, kas ir būtiski tāliem kosmiskiem lidojumiem. Darbā veikta teorētiska, skaitliska un eksperimentāla tehnoloģijas izpēte un prototipa izgatavošana.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228919

Aizstāvēšanas datums

19.04.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

53

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,