Atbalsta metodes informācijas sistēmu integrācijai organizāciju pēcapvienošanās kontekstā. vāks

Atbalsta metodes informācijas sistēmu integrācijai organizāciju pēcapvienošanās kontekstā

Promocijas darba kopsavilkums

Ksenija Lāce, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0001-8196-1863

Promocijas darbs aplūko informācijas sistēmu integrāciju organizāciju pēcapvienošanās kontekstā. Ievērojot to, ka tikai puse apvienošanās/pārņemšanas iniciatīvu ir veiksmīgas, darbs koncentrējas uz ekspertīzes trūkumu šajā jomā. Darbā izvirzīta hipotēze, ka speciālisti ar atbalsta metodi var sasniegt ekspertu līmeņa rezultātus. Promocijas darba gaitā izstrādātas divas atbalsta metodes informētai integrējamo informācijas sistēmu grupu identifikācijai un integrācijas variantu analīzei. Katrai metodei izstrādāts arī atbalsta rīks. Izstrādātās metodes pārbaudītas, izmantojot imitāciju, eksperimentālo novērtēšanu un lietojamības novērtējumu.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229626

Aizstāvēšanas datums

23.10.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

49

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija