Bīstamo vielu lietošanas drošība. vāks

Bīstamo vielu lietošanas drošība

Mācību grāmata

Valentīna Urbāne, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0002-0173-4992

Skaidrīte Lavendele, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Mācību grāmata paredzēta profesionālās maģistra studiju programmas “Darba aizsardzība” studentiem, kas apgūst studiju kursu par bīstamo vielu lietošanas drošību. Grāmata būs noderīga arī darba aizsardzības speciālistiem, kas ir saistīti ar darba vides risku izvērtēšanu saistībā ar dažādu cilvēka organismam kaitīgu vielu lietošanu ražošanas un citos uzņēmumos. Grāmatā klasificētas bīstamības kategorijas, detalizēti aplūkotas neorganiskas un organiskas bīstamās vielas, kā arī sniegts ievads toksikoloģijā un toksikometrijā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229572

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-957-2

Lappušu skaits

221

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija