PDK: Atkritumi kā efektīvs resurss ceļā uz aprites ekonomikas modeli. Vāks

Atkritumi kā efektīvs resurss ceļā uz aprites ekonomikas modeli

Promocijas darba kopsavilkums

Rudīte Vesere, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5023-402X

Promocijas darba pētījuma objekts ir atkritumi kā efektīvs resurss ceļā uz aprites ekonomikas modeli. Saskaņā ar Aprites ekonomikas pakotni ES dalībvalstīm noteikti kvalitatīvi un kvantitatīvi mērķi atkritumu apsaimniekošanā, tajā skaitā atkritumu apjoma samazināšana un pārdomāta apsaimniekošana.

Izvirzītā hipotēze ietver pieņēmumu, ka, lai panāktu, ka Latvija ilgtermiņā kļūst par resursu efektīvu valsti, kas īsteno aprites ekonomikas modeli un nulles atkritumu stratēģiju, ilgtspējīgāku rezultātu var sasniegt, lēmumu pieņemšanā izmantojot zinātniskās pētniecības metodes.

Promocijas darbs balstīts desmit tematiski saistītās zinātniskās publikācijās, kas ir publicētas zinātniskajos žurnālos un pieejamas zinātnisko publikāciju datubāzēs.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228285

Aizstāvēšanas datums

10.06.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-828-5

Lappušu skaits

52

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija