ML: Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti. Izmeklētas nodaļas. Vāks

Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti. Izmeklētas nodaļas

Mācību līdzeklis

Jurijs Ozoliņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-9793-5798

Grāmata paredzēta kā palīglīdzeklis studentiem, kas apgūst kursu „Ķīmijas tehnoloģijas pamatprocesi un aparāti.” Grāmatā izklāstītās tēmas var būt arī noderīgas inženieriem – tehnologiem ķīmiskajās ražotnēs, it sevišķi, kas saistītas ar cietu un birstošu materiālu tehnoloģiskajiem procesiem.

Darbā aplūkoti un analizēti ķīmisko iekārtu un aparātu izgatavošanai pielietojamie materiāli, parādīti šo materiālu klasifikācijas principi atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Aplūkotas tehnoloģisko cauruļvadu sistēmas, to standartizācijas principi  un pielietojamā cauruļvadu armatūra. Īpaša uzmanība ir pievērsta cietu un birstošu materiālu tehnoloģiskajiem procesiem. Apskatīti cietu birstošu materiālu klasifikācijas, transportēšanas, dozēšanas paņēmieni un iekārtas. Atsevišķas nodaļas veltītas sīkdispersu vielu aglomerācijas, kā arī cietu materiālu smalcināšanas procesiem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228193

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-819-3

Lappušu skaits

142

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija