PD: Autonomas lēmumpieņemšanas algoritmu modularizēta implementācija uzņēmuma resursu plānošanas sistēmās. Vāks

Autonomas lēmumpieņemšanas algoritmu modularizēta implementācija uzņēmuma resursu plānošanas sistēmās

Promocijas darbs

Jānis Pekša, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-4125-494X

Uzņēmumu resursu plānošanas (URP) sistēmas ir lielas modulāras uzņēmuma lietojumprogrammas, kas paredzētas lielākajai daļai uzņēmuma biznesa procesu (BP) un ko izmanto šo procesu īstenošanā. Lai sekmīgi ieviestu, modificētu un uzturētu URP sistēmas, ir jāpārzina uzņēmuma BP.

BP ir aktivitāšu kopa, kuru izpildes rezultātā tiek iegūts vēlamais rezultāts. BP izpildi ierosina notikumi. Uzņēmuma lietotnes nodrošina BP īstenošanu. URP sistēmas parasti izmanto uzņēmuma iekšējo procesu īstenošanā. URP pamatprocesi ir finanses, loģistika un cilvēkresursi, kā arī citi, savukārt URP sistēmas moduļi ir ražošanas plānošana, materiālu pārvaldība, pārdošana un izplatīšana, finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība un cilvēkresursu pārvaldība.

Promocijas darbā izstrādāts satvars, kas ļauj reducēt prognozēšanas metodes integrāciju URP sistēmās. Projektēta un izstrādāta tipveida integrācijas metode, kas nodrošina vienkāršotu integrāciju.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

30.11.2022.

Formāts

Lappušu skaits

179

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija