Promocijas darba kopsavilkuma "Cilvēka kustību enerģijas pārveidotāja integrēšana apģērbā" vāks

Cilvēka kustību enerģijas pārveidotāja integrēšana apģērbā

Promocijas darba kopsavilkums

Gaļina Terļecka, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD http://orcid.org/0000-0003-2590-3735

Promocijas darba galvenais pētniecības mērķis: integrēt tekstilijās elektromagnētisko enerģijas pārveidotāju. Promocijas darbs sastāv no ievada, trijām pamatnodaļām, secinājumiem un četriem pielikumiem. Ievadā pamatota veikto pētījumu aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi, raksturota darba aprobācija. Darba pirmajā nodaļā veikts viedās tekstilijas un to enerģijas avotu apskats, aprakstīti valkājamie vai portatīvie enerģijas pārveidotāji viedizstrādājumos, aprakstīta magnētu ietekme uz cilvēka veselību. Otrajā nodaļā aprakstīti pētījumu metodes un materiāli. Darba trešajā nodaļā prezentēti elektromehāniskā pārveidotāja pētījumu rezultāti: pārveidotāja konstrukcijas elementu parametru optimizācija, noteikts pārveidotāja konstrukcijas elementiem piemērotākais novietojums apģērbā, testēta pārveidotāja darbība apģērbā, izpētīti induktīvā elementa dažādi viedi, noteikta induktīvā elementa ilgmūžība apģērba kopšanas procesā. Promocijas darba secinājumi apkopoti darba noslēguma nodaļā.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934223778

Izdevuma tips

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/29669

Aizstāvēšanas datums

08.11.2019.

ISBN (print)

978-9934-22-376-1

ISBN (pdf)

978-9934-22-377-8

Formāts

Lappušu skaits

35

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Cilvēka kustību enerģijas pārveidotāja integrēšana apģērbā”