PDK: Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas sistēma ilgtspējīgas saglabāšanas kontekstā. VĀKS

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas sistēma ilgtspējīgas saglabāšanas kontekstā

Promocijas darba kopsavilkums

Iveta Amoliņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Darba mērķis ir izstrādāt integrētu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu informatīvi analītiskās sistēmas pieejas metodoloģiju dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu mērķtiecīgai īstenošanai un mājokļu ilgtspējīgai saglabāšanai.

Darba pirmajā daļā izanalizēti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas teorētiskie darba aspekti un tiesiskā vide. Otrajā daļā veikta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas sistēmas un to ietekmējošo teorētisko faktoru izpēte un analīze. Trešajā daļā izvērtētas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā izmantojamās lēmumu pieņemšanas metodes. Ceturtajā daļā atspoguļota izstrādātā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas informatīvi analītiskā pārvaldīšanas metožu un vadīšanas sistēmpieeja un tās darbības lietojums.

Promocijas darba noslēgumā sniegti secinājumi un priekšlikumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas sistēmas un procesu uzlabošanai, lai nodrošinātu labas pārvaldības principu ieviešanu un ilgtspējīgu īpašuma saglabāšanu.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934227424

Aizstāvēšanas datums

18.03.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-742-4

Lappušu skaits

51

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas sistēma ilgtspējīgas saglabāšanas kontekstā”