PD: Dubulthelikoīdās piedziņas principa pielietojums zemūdens transportlīdzekļos. VĀKS

Dubulthelikoīdās piedziņas principa pielietojums zemūdens transportlīdzekļos

Promocijas darbs

Mārcis Eimanis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-7951-2794

Darbs veltīts autora izstrādātam jaunam zemūdens transportlīdzekļa piedziņas veidam. Tajā pētīta plūsmas un transportlīdzekļa mijiedarbības dinamika, kā arī apskatīti plūsmu ietekmējoši faktori, vadības metodes un spēja pārvietoties arī citās vidēs, ne tikai šķidrumā.

Izveidota piedziņas sistēmas ģeometrija, ar speciālas CFD programmatūras palīdzību pētītas tās hidrodinamiskās īpašības. Izveidots vadības sistēmas matemātiskais modelis. Ievērojot vadības sistēmu un ar CFD programmatūras palīdzību izveidoto ūdens pretestības modeli, ar daudzķermeņu dinamikas modelēšanas programmatūru MSC Adams modelēta zemūdens transportlīdzekļa dinamika. Plūsmas dinamikas apvienošanai ar daudzķermeņu mehānisma dinamiku izmantots metamodelēšanas un skaitlisko eksperimentu paņēmiens.

Skaitliskie eksperimenti irdenā jeb granulārā vidē veikti, lietojot diskrēto elementu metodi, simulējot transportlīdzekļa pārvietošanos, izmantojot programmatūru EDEM. Darba gaitā izveidots arī modeļa prototips modeļa uzvedības vērošanai reālos apstākļos. Iegūti kvalitatīvi, labi sakrītoši matemātiskā modeļa un fiziskā prototipa dinamikas rezultāti, kas pierāda gan jaunā piedziņas principa, gan vadības sistēmas darbaspēju.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

10.03.2022.

Formāts

Lappušu skaits

132

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Dubulthelikoīdās piedziņas principa pielietojums zemūdens transportlīdzekļos. Promocijas darbs”