Decision-making in Transition to Sustainable Energy. Promocijas darbs. vāks

Decision-making in Transition to Sustainable Energy

Promocijas darbs

Reinis Āboltiņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-2150-9992

Promocijas darbā izveidots lēmumu pieņemšanas algoritms, kas ņem vērā esošās zināšanas par šķēršļiem un politikām, kas kavē vai veicina ilgtspējīgas enerģijas attīstību, koncentrējoties uz lēmumu pieņemšanas posmu un soļu identificēšanu un analīzi pilnā politikas dzīves ciklā. Darba gaitā noteiktas arī piemērotas analīzes metodes katrā lēmumu pieņemšanas posmā un solī, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu par enerģētikas un klimata politiku, integrējot šīs metodes lēmumu pieņemšanas procesā, lai nodrošinātu tādu politikas dzīves ciklu, kas rada ilgtspējīgas enerģētikas sistēmu.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

18.05.2023.

Formāts

Lappušu skaits

142

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots