Malārijas enzīmu inhibitoru izveide. vāks

Malārijas enzīmu inhibitoru izveide

Promocijas darba kopsavilkums

Elīna Līdumniece, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-0908-1156

Promocijas darba ietvaros veiktais pētījums apraksta izstrādātās sintētiskās metodes, kas ļauj iegūt SUB1 inhibitorus – peptīdiskās borskābes. Sintētiskie virzieni ļāva iegūt dažādas peptīdiskās borskābes ar modificētām P1, P3 un P5 pozīcijām. Tika noteikta iegūto inhibitoru spēja inhibēt SUB1, to spēja inhibēt parazīta vairošanos asinsšūnās, kā arī inhibitoru in vitro selektivitāte pret citām serīna un treonīna proteāzēm. Pētījuma rezultātā iegūta virkne savienojumu, kam piemīt zema nanomolāra SUB1 inhibēšanas aktivitāte enzimātiskajos testos, turklāt vairāki no tiem uzrādīja zemu mikromolāru inhibēšanas spēju P. falciparum parazīta augšanas testos.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229107

Aizstāvēšanas datums

25.05.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

53

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

,

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,