Energopārvaldības loma klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā pašvaldībās Eiropā. vāks

Energopārvaldības loma klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā pašvaldībās Eiropā

Promocijas darba kopsavilkums

Anda Jēkabsone, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Saskaņā ar Parīzes nolīgumu pasaules valstu kopīgais mērķis ir ierobežot globālo sasilšanu vismaz zem 2 °C, salīdzinot ar pirmsindustriālo līmeni. Tomēr jaunākais IPCC ziņojums liecina, ka esošā politika nav pietiekama, lai sasniegtu šo mērķi. Ilgtspējīgai plānošanai pašvaldībās ir būtiska nozīme klimata risku mazināšanā un globālo mērķu sasniegšanā. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt metodiku un rekomendācijas sistemātiskas pieejas ieviešanai pašvaldību enerģētikas un klimata jomu pārvaldībā, lai nodrošinātu pašvaldību skaidru virzību uz klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, uzsverot energopārvaldības sistēmas nozīmi konkrētu rīcību ieviešanā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229336

Aizstāvēšanas datums

26.06.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

34

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija