Energopārvaldības loma klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā pašvaldībās Eiropā. Promocijas darbs. vāks

Energopārvaldības loma klimatneitralitātes mērķu sasniegšanā pašvaldībās Eiropā

Promocijas darbs

Anda Jēkabsone, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Saskaņā ar Parīzes nolīgumu pasaules valstu kopīgais mērķis ir ierobežot globālo sasilšanu vismaz zem 2 °C, salīdzinot ar pirmsindustriālo līmeni. Tomēr jaunākais IPCC ziņojums liecina, ka esošā politika nav pietiekama, lai sasniegtu šo mērķi. Ilgtspējīgai plānošanai pašvaldībās ir būtiska nozīme klimata risku mazināšanā un globālo mērķu sasniegšanā. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt metodiku un rekomendācijas sistemātiskas pieejas ieviešanai pašvaldību enerģētikas un klimata jomu pārvaldībā, lai nodrošinātu pašvaldību skaidru virzību uz klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, uzsverot energopārvaldības sistēmas nozīmi konkrētu rīcību ieviešanā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

26.06.2023.

Formāts

Lappušu skaits

84

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija