Dynamic Properties of the Aircraft's Full-scale Component Test Setup and its Vibration-based System of Structural Health Assessment. Promocijas darbs. Vāks.

Dynamic Properties of the Aircraft’s Full-scale Component Test Setup and its Vibration-based System of Structural Health Assessment

Promocijas darbs

Aleksandrs Ņevskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbā risinātas gaisakuģu pilna mēroga komponenta izturības un resursa eksperimentālās izpētes problēmas: datorizētā projektēšana, testa iestatīšana statiskā un dinamiskā spriegumu stāvokļa simulācijā, testēšanas iekārtas un strukturālās veselības uzraudzības (SVU) komponents. Kā SVU pamatlīdzeklis tiek pieņemta vibrācijā balstītu bojājumu noteikšana, galveno uzmanību pievēršot zemu izmaksu risinājumam, kas būtu pievilcīgs praksei. Pazīmju ieguvei faktiskā strukturālā bojājuma vai mākslīgā bojājuma dēļ izmantots korelācijas koeficienta novirzes indekss. Pierādīts, ka problēmu, kas saistīta ar neliela bojājuma noteikšanu vibrācijā liela mēroga struktūrā pie zemas frekvences ierosmes, var veiksmīgi atrisināt.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

30.06.2023.

Formāts

Lappušu skaits

90

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija