Gaisa kuģa pilna mēroga komponentu izmēģinājumu kompleksa dinamiskās īpašības un uz vibrāciju balstītā strukturālā stāvokļa novērtēšanas sistēma. Vāks

Gaisa kuģa pilna mēroga komponentu izmēģinājumu kompleksa dinamiskās īpašības un uz vibrāciju balstītā strukturālā stāvokļa novērtēšanas sistēma

Promocijas darba kopsavilkums

Aleksandrs Ņevskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbā risinātas gaisakuģu pilna mēroga komponenta izturības un resursa eksperimentālās izpētes problēmas: datorizētā projektēšana, testa iestatīšana statiskā un dinamiskā spriegumu stāvokļa simulācijā, testēšanas iekārtas un strukturālās veselības uzraudzības (SVU) komponents. Kā SVU pamatlīdzeklis tiek pieņemta vibrācijā balstītu bojājumu noteikšana, galveno uzmanību pievēršot zemu izmaksu risinājumam, kas būtu pievilcīgs praksei. Pazīmju ieguvei faktiskā strukturālā bojājuma vai mākslīgā bojājuma dēļ izmantots korelācijas koeficienta novirzes indekss. Pierādīts, ka problēmu, kas saistīta ar neliela bojājuma noteikšanu vibrācijā liela mēroga struktūrā pie zemas frekvences ierosmes, var veiksmīgi atrisināt.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229367

Aizstāvēšanas datums

30.06.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

31

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija