ML: Finanšu pārskati. Vāks

Finanšu pārskati

Mācību līdzeklis

Guna Ciemleja, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Mācību līdzeklis paredzēts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentiem, kas profesionālo bakalaura studiju ietvaros apgūst studiju kursu “Finanšu pārskati” un kam jau ir priekšzināšanas grāmatvedības pamatos, lai apgūtu prasmes, kā izmantot finanšu pārskatos iekļauto informāciju. Grāmata būs noderīga gan uzņēmējiem, lai noskaidrotu, kāpēc grāmatvedības uzskaite ir svarīga, gan praktizējošiem grāmatvežiem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-812-4

Lappušu skaits

99

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija