Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšana. Vāks

Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšana

Mācību grāmata

Iveta Amoliņa, Armands Puķītis, Sanda Lapuķe, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Grāmata paredzēta RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta studentiem, kuri apgūst institūta profesionālā maģistra studiju programmu “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, profesionālā bakalaura studiju programmu un 1. līmeņa profesionālo studiju programmu “Nekustamā īpašuma pārvaldība”. Tā ir ieteicama arī citu augstskolu un specialitāšu studentiem, kas vēlas iepazīties ar pašvaldības īpašumā esošo telpu izīrēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kā arī visiem, kam ir interese par pašvaldības īpašumā esošo telpu izīrēšanu un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-782-0

ISBN (print)

978-9934-22-781-3

Lappušu skaits

104

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija