PDK: Integrēta gravitācijas lauka un ģeoīda noteikšana, izmantojot zenītkameras un gravimetrisko mērījumu datus, balstoties uz SCH modelēšanas principu. Vāks

Integrēta gravitācijas lauka un ģeoīda noteikšana, izmantojot zenītkameras un gravimetrisko mērījumu datus, balstoties uz SCH modelēšanas principu

Promocijas darba kopsavilkums

Katerīna Morozova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-2303-6818

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt jaunu risinājumu Zemes gravitācijas lauka noteikšanai, balstoties uz sfērisko-segmenta harmoniku modelēšanas iespējām, izmantojot gravimetriskos un vertikāles nolieču hibrīddatus. Vertikāles nolieces, kas izraisa gravitācijas lauka anomālijas, tiek aprēķinātas, izmantojot digitālo zenītkameru. Tas ir jaunas paaudzes astroģeodēziskais instruments, kas apvieno jaunākās dažādu tehnoloģiju tendences. Vertikāles nolieces kopā ar GNSS/nivelēšanas un gravimetriskiem datiem tiek izmantotas kvaziģeoīda precizitātes uzlabošanai, apvienojot gan fiziskos, gan ģeometriskos datus.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934228162

Aizstāvēšanas datums

23.09.2022.

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-816-2

Lappušu skaits

37

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija