Gumijas korda elastīgo sajūgu un to stiprinājuma bultskrūvju atteikumu pētījums

Promocijas darba kopsavilkums

Dimitrijs Gorbačovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbā izstrādāta gumijas korda sajūga un tā stiprinājuma bultskrūvju atteikumu novēršanas metodika. Metodika aprobēta, izmantojot dzelzceļa ritošā sastāvā plaši lietotos gumijas korda sajūgus. Darbā apkopota un detalizēti izpētīta gumijas korda sajūgu un tā stiprinājuma bultskrūvju atteikumu statistika, kā arī dati par gumijas korda sajūga slīpuma leņķiem. RTU laboratorijā veikti dažādu gumijas korda sajūga paraugu vienpusējas izstiepšanas testi, iegūti slodzes deformācijas grafiki un noskaidroti gumijas korda sajūga bultskrūvju bojājuma cēloņi. Programmā SolidWorks veikti aprēķini un slodžu, kas ietekmē gumijas korda sajūga apvalka defektu rašanos, meklēšana.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934370274

Aizstāvēšanas datums

23.02.2024.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

56

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots