Promocijas darba kopsavilkuma "Hemp Base Composite Sortiment Extension and Technology Optimisation" vāks

Hemp Base Composite Sortiment Extension and Technology Optimisation

Promocijas darba kopsavilkums

Zane Zelča, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD  
http://orcid.org/0000-0002-9343-4398

Darba literatūras apskatā apkopota informācija par augu valsts šķiedru un polimēru kompozītiem, kompozītu matricām, armējošajām komponentēm, to īpašībām un pielietojumu. Pastiprināta uzmanība pievērsta kaņepju šķiedrām armētu kompozītu īpašībām, iegūšanas metodēm, armējošo komponenšu modificēšanas iespējām un parametru pielāgošanai. Darba metodiskajā daļā aprakstīts pētījumu procesā lietoto tehnoloģiju un testēšanas metožu kopums – kompozītu iegūšanas tehnoloģijas, aprīkojums, izgatavošanas procesu norise un režīmi, lietotās pētīšanas metodes un iegūstamie parametri, to apstrāde. Darba eksperimentālajā daļā aprakstītas kaņepju izcelsmes kompozītu armējošās komponentes, mehānisko un ķīmisko modifikāciju ietekme uz īpašībām un izmēriem, pārklājumu kvalitāte un piemērotākās solu kombinācijas. Analizētas iegūto kompozītu mehāniskās, fizikālās un ekspluatācijas īpašības, noteikti optimālie darba parametri, armējošo komponenšu un piedevu procentuālais saturs, laika režīmi. Pētījumu rezultātā iegūti kompozīti ar augstu armējošo komponenšu saturu, kas saglabā tecētspēju, uzlabotām mehāniskajām īpašībām un zemu ūdens absorbciju.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934222757

Izdevuma tips

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/29075

Aizstāvēšanas datums

26.04.2019.

ISBN (print)

978-9934-22-274-0

ISBN (pdf)

978-9934-22-275-7

Formāts

Lappušu skaits

32

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Hemp Base Composite Sortiment Extension and Technology Optimisation”