Izdevuma Rīgas Tehniskās univeristātes Arhitektūras fakultātes diplomprojektu gadagrāmata 2020 vāks

Rīgas Tehniskās univeristātes Arhitektūras fakultātes
diplomprojektu gadagrāmata 2020

Arhitektūras izglītība Latvijā ir uzkrājusi pieredzi 150 gadu garumā, un šī gada Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes absolventi arhitektūras maģistra un profesionālās kvalifikācijas darbus aizstāvējuši, iezīmējot nākamās simt piecdesmitgades aprises. Robežšķirtni pārejai uz nākamo posmu raksturo gan agrāko gadu desmitu sasniegumi un kļūdas, gan arī ar to pārvērtēšanu saistītās jaunākās teorētiskās atziņas un nostādnes, kuru mūsdienu atslēgvārdi ir Davosas deklarācija jeb augstas kvalitātes būvkultūra (Baukultur), UNESCO rekomendācijas par vēsturisko pilsētainavu (Historical Urban Landscape), viedpilsēta (Smart City) un citi. Tie raksturo visu vides veidošanas procesā iesaistīto pušu atbildību sabiedrības priekšā ne tikai par lokālo risinājumu ilgtspēju, salāgojot vēsturiskās kultūrtelpas saudzīgas izmantošanas un attīstības plānošanas atbilstību jaunākajām zinātniskajām atziņām un tehnoloģiskajiem sasniegumiem, bet arī par to ietekmi uz globālajiem procesiem un izaicinājumiem kopumā.

Divdesmit profesionālos stāstus par divdesmit vides attīstības problēmām šīgada absolventi risina gan balstoties uz iepriekšējo paaudžu pieredzē pārbaudītām grafiskās un telpiskās modelēšanas metodēm, gan arī nevairoties no jaunu pieeju un digitālu rīku intensīvas izmantošanas projektēšanas praksē. Pirmos jaunu ceļu meklēšanas mēģinājumus likumsakarīgi apgrūtina pirmie klupšanas akmeņi, tomēr, tikai pārvarot tos, ir iespējams taku iestaigāt un pārvērst par drošu ceļu. Jaunie kolēģi nav vairījušies risināt tēmas, kur nepieciešams ievērtēt un līdzsvarot dažādus, pat savstarpēji pretrunīgus vides attīstību ietekmējošus faktorus – atzītā un neērtā vēsturiskā mantojuma attīstības perspektīvas, dzīvojamās vides un urbānās publiskās telpas revitalizācijas jautājumus, vai arī iezīmēt telpiskas aprises nākotnes civilizācijas attīstības teorētiskajām iespējām – dzīves telpas paplašināšanai aiz mūsu planētas robežām.

UĢIS BRATUŠKINS, Profesors Dr. arch.
Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes dekāns

Papildus informācija

Izdevuma tips

ISBN (print)

ISBN (pdf)

Formāts

Lappušu skaits

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

Publicēšanas valsts

Valoda

,

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Rīgas Tehniskās univeristātes Arhitektūras fakultātes diplomprojektu gadagrāmata 2020”