PD: Individual Entrepreneurial Orientation and Business Education Development. Vāks

Individual Entrepreneurial Orientation and Business Education Development

Promocijas darbs

Tatjana Ņikitina, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4111-7411

Augstākās izglītības iestādes attīsta studentu zināšanas un prasmes, tādējādi veidojot  kompetences, un attīsta viņu potenciālu un ilgtspējīgu nodarbinātību. Promocijas darbs veltīts problēmai, vai kompetences, kas tiek attīstītas biznesa izglītības iestādēs, atbilst visu iesaistīto pušu, tai skaitā, darba tirgus un studentu vajadzībām un interesēm. Ir izveidots individuālās uzņēmējdarbības orientācijas indekss un  izstrādāta biznesa izglītības īstenošanas novērtēšanas metodoloģija. Tā ir aprobēta metodoloģija, kas palīdz novērtēt, vai biznesa izglītības iestādes darbības rezultāti atbilst iesaistīto pušu prasībām.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

16.12.2022.

Formāts

Lappušu skaits

204

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija