ZM: Out-of-Step Relaying Principles and Advances. Vāks

Out-of-Step Relaying Principles and Advances

Zinātniskā monogrāfija

Antans Saulus Sauhats, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-9794-6078

Andrejs Utāns, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-1312-0629

Grāmata veltīta energosistēmas asinhronās gaitas novēršanas (AGN) automātikai. Grāmatu veido divas daļas. 1. līdz 6. nodaļa veltīta energosistēmas ģeneratoru leņķiskās stabilitātes problēmai un asinhronās gaitas novēršanas metodēm. Nodaļās aplūkoti tradicionālās AGN automātikas darbības principi un sistēmas, perspektīvās metodes AGN automātikas darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniedzot jaunāko sasniegumu izklāstu AGN jomā, kā arī prezentēts jauns AGN algoritms, kura pamatā ir jauns ģeneratoru grupēšanas paņēmiens.  Grāmatas 7. un 8. nodaļā apskatītas esošās un straujā attīstības procesā esošās sakaru tehnoloģijas un sakaru standarti, kurus nākotne būs iespējams izmantot AGN automātikas efektivitātes palielināšanai.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934227929

ISBN (pdf)

978-9934-22-792-9

ISBN (print)

978-9934-22-791-2

Lappušu skaits

169

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Publicēšanas datums

Valoda