Lēmumu pieņemšana ceļā uz ilgtspējīgu enerģētiku. vāks

Lēmumu pieņemšana ceļā uz ilgtspējīgu enerģētiku

Promocijas darba kopsavilkums

Reinis Āboltiņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-2150-9992

Promocijas darbā izveidots lēmumu pieņemšanas algoritms, kas ņem vērā esošās zināšanas par šķēršļiem un politikām, kas kavē vai veicina ilgtspējīgas enerģijas attīstību, koncentrējoties uz lēmumu pieņemšanas posmu un soļu identificēšanu un analīzi pilnā politikas dzīves ciklā. Darba gaitā noteiktas arī piemērotas analīzes metodes katrā lēmumu pieņemšanas posmā un solī, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu par enerģētikas un klimata politiku, integrējot šīs metodes lēmumu pieņemšanas procesā, lai nodrošinātu tādu politikas dzīves ciklu, kas rada ilgtspējīgas enerģētikas sistēmu.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229084

Aizstāvēšanas datums

18.05.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

45

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots