Fluormetilēngrupas pārneses reaģentu izstrāde. Promocijas darbs. vāks

Fluormetilēngrupas pārneses reaģentu izstrāde

Promocijas darbs

Renāte Melngaile, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-4399-2436

Ūdeņraža atoma bioizostērā aizvietošana ar fluora atomu zāļu vielu struktūrā bieži vien uzlabo to fizikāli ķīmiskos rādītājus, līdz ar to – arī bioloģisko aktivitāti. Literatūrā īpaša uzmanība veltīta tieši monofluorētu būvbloku attīstībai, kas skaidrojams ar to potenciālo pielietojumu vērtīgu fluoru saturošu produktu iegūšanā. Promocijas darbs veltīts jaunu, efektīvu un praktisku fluormetilēngrupas pārneses reaģentu izstrādei un šo reaģentu izmantošanai jaunu fluorētu būvbloku sintēzes metožu attīstīšanai. Tas sagatavots kā tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa, kas ietver kopsavilkumu, piecas publikācijas, vienu apskatrakstu un vienu rakstu ķīmisko reaģentu enciklopēdijā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

24.05.2023.

Formāts

Lappušu skaits

119

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

,

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

, ,