Model Sensitivity Evaluation and Dielectric Constant Measurement Uncertainty Reduction. Promocijas darbs. vāks

Model Sensitivity Evaluation and Dielectric Constant Measurement Uncertainty Reduction

Promocijas darbs

Romāns Kušņins, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
 https://orcid.org/0000-0002-7496-8087

Promocijas darbs veltīts augstfrekvences dielektriķu ar maziem zudumiem dielektriskās caurlaidības mērījumu modeļu izvērtēšanai un tādu mērījumu modeļu izveidošanai, kuru izmantošana samazina mērījumu nenoteiktību, ja tradicionālās metodes to nenodrošina. Darbā pētīti modeļi, kuros tiek mērīti plakani dielektriski paraugi taisnstūra viļņvadā un brīvā telpā un cilindriski dielektriski paraugi taisnstūra viļņvadā. Mērījumu nenoteiktības izvērtēšanai izmantotas starptautiskajos standartos noteiktās metodes – kļūdu izplatīšanās metode un Montekarlo metode.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

31.03.2023.

Formāts

Lappušu skaits

128

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots