Promocijas darba kopsavilkuma "Modeļa parametru identifikācijas metodes pielietošana elektropārvades līniju pretavāriju automātikā" vāks

Modeļa parametru identifikācijas metodes pielietošana elektropārvades līniju pretavāriju automātikā

Promocijas darba kopsavilkums

Ivars Zālītis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Pārvades līnijas ir neatņemama pārvades tīkla sastāvdaļa, kura ir nemitīgi pakļauta antropogēnas un dabīgas izcelsmes bojājumu riska faktoriem. Līdz ar to pārvades līniju aizsardzībai un automātikai jābūt maksimāli robustai un drošai. Mūsdienās pārvades līnijām pielietotā distantaizsardzība un daļa no bojājuma vietas noteikšanas metodēm izmanto nepilnīgu mērījumu kopu, kas var novest pie to kļūdainas vai nekorektas darbības, ja bojājumam ir liela pārejas pretestība. Minēto distantaizsardzības un bojājuma vietas noteicēju, kuri izmanto vienpusējus mērījumus, trūkumu novēršanai piedāvāts pielietot modeļa parametru identifikāciju, realizējot šīs funkcijas ar optimizācijas palīdzību. Pieejamās informācijas apjoma palielinājums panākts izmantojot visus pieejamos mērījumus no kontrolētās apakšstacijas, tādā veidā izvairoties no tālsakaru tīklu nepieciešamības, un otru parametru identifikācijas posmu pirmsavārijas režīma laikā, kas ir līdzīgs bojājuma režīma parametru identifikācijas posmam, bet izmanto nelineāru tīkla modeli, lai ievērotu regulatoru ietekmi.

Disertācijā aprakstīti arī uz simetrisko sastāvdaļu un topoloģiskās modelēšanas metodēm balstīti pirmsavārijas un avārijas režīmu modelēšanas paņēmieni, kas dod iespēju izmantot paplašināto mērījumu kopu. Piedāvātā metode tika plaši testēta dažādos scenārijos, vienlaikus salīdzinot divas dažādas optimizācijā izmantoto mērījumu izvēles stratēģijas. Darbā piedāvāto metodi un tās rezultātus iespējams izmantot arī citām aizsardzības un automātikas funkcijām, kā tas parādīts, izstrādājot adaptīvu vienfāzes automātiskās atkalieslēgšanas algoritmu. Piedāvāto metodi var izmantot, izstrādājot robustus bojājuma vietas noteikšanas, distantaizsardzības un vienfāzes automātiskās atkalieslēgšanas algoritmus un ierīces. Šo metodi iespējams arī tālāk modificēt vai tiešā veidā pielietot citu pārvades līniju automātikas un aizsardzības funkciju attīstīšanai. Papildus dotie modelēšanas paņēmieni izmantojami esošo relejaizsardzības un automātikas metožu analīzei un pilnveidei.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934224942

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/31157

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

12.11.2020.

ISBN (print)

978-9934-22-493-5

ISBN (pdf)

978-9934-22-494-2

Formāts

Lappušu skaits

54

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Finansējuma avots

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Modeļa parametru identifikācijas metodes pielietošana elektropārvades līniju pretavāriju automātikā”