Promocijas darba kopsavilkuma "Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes" vāks

Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes

Promocijas darba kopsavilkums

Ilze Māliņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD
http://orcid.org/0000-0002-2301-9674

Promocijas darbā iegūti jauni Eu3+ organiskie tris, Lūisa bāzes un tetrakis kompleksi ar dažādiem β,β’-triketonātiem un β-diketonātiem (2-acildimedona, 2-acil-1,3-indandiona un dibenzoilmetāna atvasinājumiem), kuriem noteiktas un salīdzinātas emisijas īpašības šķīdumos, pulverveidā un polimērplēvītēs. Izpētītas kompleksa struktūras un tetrakis kompleksa katjona izmēra ietekme uz emisijas īpašībām. Izgatavoti divi OLED ar Eu3+ kompleksiem ar dibenzoilmetāna atvasinājumu ligandiem. Pirmo reizi novērota agregācijas pastiprinātā emisija Eu3+ kompleksiem ar dibenzoilmetāna atvasinājumu ligandiem. Promocijas darbā arī iegūta virkne 2-cinnamoildimedona un 2-cinnamoil-1,3-indandiona atvasinājumu, izpētītas un salīdzinātas to optiskās, elektroķīmiskās, termiskās īpašības. Izmantojot kvantu ķīmijas aprēķinu programmu “ORCA”, aprēķināta savienojumu pamatstāvokļa ģeometrija un HOMO/LUMO orbitāles. Sistemātiski izpētīts dažādu amino-donoro grupu un akceptoro grupu ietekme uz savienojumu īpašībām.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934225178

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/31410

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

12.11.2020.

ISBN (print)

978-9934-22-516-1

ISBN (pdf)

978-9934-22-517-8

Formāts

Lappušu skaits

63

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

,

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes”