Polimēra kompozītu sildelementi cilvēka ķermenim komfortablas temperatūras nodrošināšanai

Promocijas darbs

Astrīda Bērziņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-1884-3404

Promocijas darbā noteikta kompozītu sildīšanas ietekme uz elektrisko vadītspēju, tos ārēji sildot, un pašuzsildes režīmā ar pieliktu spriegumu. Polihloroprēna oglekļa kvēpu kompozītiem novērots negatīvais temperatūras pretestības koeficients (TPK), savukārt etilēna-oktēna (EOK) un oglekļa kvēpu (CB) kompozītiem – pozitīvais TPK, tātad EOK-CB kompozīti var darboties kā pašregulējoši sildelementi. Polāra matrica, salīdzinot ar nepolāru, ievērojami ietekmē kompozīta kopējo elektrisko vadītspēju. Analizējot EOK-CB kompozītu atomspēku mikroskopa elektrovadošajā režīmā iegūtos attēlus, izstrādāta metode, lai raksturotu daļiņu sakārtojumu kompozītā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

13.10.2023.

Formāts

Lappušu skaits

103

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,