Research and Development of Immune Neural Network Algorithms for Electrical Transport Dangerous Situation Recognition and Prevention

Promocijas darba kopsavilkums

Anna Beinaroviča, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbs saistīts ar elektriskā transporta kustības drošību, izmantojot jaunus imūnā neironu tīklā balstītus algoritmus tās kontrolei. Promocijas darbs veltīts vairāku bezpilota elektrisko transportlīdzekļu, kas pārvietojas un veic uzdevumus vienā un tajā pašā teritorijā, drošības uzlabošanai, pētot un attīstot imūno neironu tīklu tehnoloģiju. Izstrādātā tehnoloģija nodrošina iespēju nepārtraukti bez uzraudzības pašmācīties, lai izvairītos no sadursmēm, mainot ātrumu un trajektoriju, maksimāli palielinot uzdevumu izpildes efektivitāti reāllaikā.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229879

Aizstāvēšanas datums

27.11.2023.

Formāts

ISBN (pdf)

Lappušu skaits

40

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots

,