Skaitliskās metodes ar MATLAB. vaks

Skaitliskās metodes ar MATLAB

Mācību grāmata

Valentīna Koliškina, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-1847-9657

Andrejs Koliškins, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Mācību grāmata paredzēta kursam “Skaitliskās metodes”, kas tiek lasīts visiem Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes bakalaura programmas 2. kursa studentiem. Grāmatā aplūkoti skaitliskās analīzes pamatuzdevumi: lineāru vienādojumu sistēmu risināšanas metodes, interpolācija, aproksimācija, skaitliskā integrēšana, nelineāru vienādojumu un vienādojumu sistēmu risināšana, Košī problēmas risināšana parastiem diferenciālvienādojumiem. Grāmatu var lietot arī citu fakultāšu un universitāšu studenti, kā arī industrijas pārstāvji, kurus interesē skaitlisko metožu datorrealizācija un to lietojumi inženierzinātnēs.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934229398

Formāts

ISBN (pdf)

978-9934-22-939-8

Lappušu skaits

218

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots