Čukstošas galeriju modas rezonatoru izstrāde un pielietojuma novērtējums šķiedru optiskajām sakaru sistēmām

Promocijas darbs

Rihards Mūrnieks, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iDhttps://orcid.org/0000-0003-2034-9499

Stabilitātes un jaudas efektivitātes ziņā čukstošas galeriju modas rezonatora optiskās frekvenču ķemmes gaismas avots ir ideāls kandidāts, lai optiskajās sakaru sistēmās aizstātu lāzeru masīvu risinājumu. Silīcija mikrosfēras un mikrostieņu rezonatori ir samērā vienkārši ražošanā no standarta vienmodas šķiedras, lietojot metināmos aparātus. Promocijas darbā izpētīta optisko frekvenču ķemmes ģenerācija silīcija mikrosfērās un mikrostieņos un iespēja tās izmantot optiskajās sakaru sistēmās kā viļņgarumdales blīvētos pasīvos optiskos tīklos un datu centru starpsavienojumos.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

17.11.2023.

Formāts

Lappušu skaits

156

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Finansējuma avots