PD: Inovatīvu koka-betona kompozītu konstrukciju racionāls risinājums. Vāks

Inovatīvu koka-betona kompozītu konstrukciju racionāls risinājums

Promocijas darbs

Karīna Buka-Vaivade, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-7296-8158

Promocijas darba gaitā izstrādāts koka-betona kompozīta konstrukcijas ilgtspējīgs risinājums ar inovatīvu stinga savienojuma izgatavošanas metodi, kas nodrošina materiālu visefektīvāko sinerģiju. Pilnā kompozīta darbība ir pētīta ar skaitliskajiem eksperimentiem, kā arī laboratorijas lieces un bīdes testiem. Izstrādāta metodika koka-betona kompozīta plātņu ar pilnu kompozītdarbību šķērsgriezumu racionālu parametru un materiālu noteikšanai. Pamatojoties uz šo metodiku, izstrādāta arī programmatūra. Pārbaudītas un noteiktas operacionālās modālās analīzes un ultraskaņas defektoskopijas efektīvas izmantošanas iespējas konstrukciju kvalitātes kontrolei.

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

16.12.2022.

Formāts

Lappušu skaits

120

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija