Promocijas darba kopsavilkuma "Production Technology of Metal Powder Antifriction Parts for Rolling Stock and Improvement of their Tribological Properties" vāks

Production Technology of Metal Powder Antifriction Parts for Rolling Stock and Improvement of their Tribological Properties

Promocijas darba kopsavilkums

Pāvels Stankēvičs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-6451-9624

Promocijas darbs “Ritošā sastāva metālpulveru antifrikcijas detaļu ražošanas tehnoloģija un tribotehnisko īpašību paaugstināšana” tika izstrādāts lai izpētītu metālpulveru antifrikcijas detaļu ražošanas tehnoloģiju un veiktu eksperimentālas pārbaudes ar mērķi noteikt metālpulveru antifrikcijas detaļu ar zemo leģējošo elementu saturu, piemērotību izmantošanai ritošā sastāva bremžu sviru pārvadā, kā arī veiktu ar tiem eksperimentus berzes koeficienta samazināšanai.

Darbā ir veikti pētījumi izgatavojamo detaļu tribotehniskāi novērtēšanai un pārbaudei ar nesagraujošo kontroli. Paradīta ultraskaņas un radiografijas metožu piemērotība poraino detaļu kvalitātes novērtēšanai. Izskatītas detaļu statiskās un dinamiskās presēšanas paņēmieni izmantojot impulsveida magnētisko lauku. Eksperimentāli noteikti mehāniskās apstrādes parametri, lai nodrošinātu apstrādājamās detaļas virsmas raupjuma kvalitāti. Sniegtas rekomendācijas antifrikcijas detaļu piesūcināšanai ar WS2, WSe2 nanodaļiņas saturošu eļļu berzes koeficienta samazināšanai.

Šī promocijas darba ietvaros veikto pētījumu rezultāti parādīja, ka pulvermetalurģijas izstrādājumiem piemīt plašs īpašību spektrs, kas ļauj tos izmantot dažādu konstrukcijas materiālu ražošanā, un tie ir droši, izgatavojot antifrikcijas detaļas. Leģējošo elementu masas daļa pulveru kompozīcijās uz dzelzs bāzes, tādas ka Ni un Mo, ražojot antifrikcijas bukses vagona bremžu sviru sistēmai, var tikt samazināta, jo izgatavotās eksperimentālās detaļas apliecināja atbilstību prasībām to uzstādīšanai vagona bremžu svīru pārvadā šarnīra mezglos. Mazleģētu materiālu izmantošana antifrikcijas detaļu ražošanā ļauj sasniegt augstākus ekonomiskos rādītājus neietekmējot uz kustības drošību. Tāpat darbā ir atainoti pētījumi, kas parāda iespēju uzlabot antifrikcijas pulvermateriāla triboloģiskās īpašības, piesātinot tos ar nanodaļiņām, kas savukārt ļauj sasniegt drošākus antifrikcijas detaļu izturības un ekspluatācijas raksturlielumus.

Promocijas darbs balstās uz autora publicētiem zinātniskiem rakstiem, pulvermetalurģijas teorētisko procesu analīzi un eksperimentāliem pētījumiem ar metālpulveru antifrikcijas materiāliem. Promocijas darbs kā zinātnisko publikāciju kopa ir uzrakstīts latviešu valodā, tajā ir ievads, četras nodaļas, secinājumi, literatūras saraksts, 69 attēli, 16 tabulu, astoņi pielikumi, kopā 151 lappuse. Literatūras sarakstā ir 101 informācijas avots.

Papildus informācija

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934225192

Hipersaite

https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/31465

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

18.12.2020.

ISBN (print)

978-9934-22-518-5

ISBN (pdf)

978-9934-22-519-2

Formāts

Lappušu skaits

61

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Production Technology of Metal Powder Antifriction Parts for Rolling Stock and Improvement of their Tribological Properties”