Synthesis of Bacterial Two-component System Inhibitors. cover

Synthesis of Bacterial Two-component System Inhibitors

Promocijas darbs

Vitalii Solomin, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Promocijas darbs veltīts jaunu histidīna kināzes divkomponentu sistēmas inhibitoru, ko var izmantot cīņā pret antibiotiku rezistentām bakterijām, izstrādei. Darba gaitā izstrādāta sintētiska pieeja 2-aminohinazolīna un indazola heterociklisku motīvu iegūšanai. Rezultātā iegūti jauni, perspektīvi 2-aminohinazolīna atvasinājumu inhibitori. Darbā pētīti un aprakstīti arī fenilazola fragmentu saturošie savienojumi ar izteiktām antibakteriālām īpašībām (ieskaitot aktivitāti pret S. Aureus).

Papildus informācija

Izdevuma tips

Aizstāvēšanas datums

13.07.2023.

Formāts

Lappušu skaits

182

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Valoda

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija