Academic Research Student Handbook for the Students of Academic Master Study Programme “Digital Humanities”

Marina Platonova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-8265-1111

Tatjana Smirnova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-2559-885X

Zane Seņko, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Akadēmisko pētījumu rokasgrāmata ir paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes studentiem kā norādījumu un vadlīniju krājums, veicot dažādas ar pētniecību saistītas aktivitātes studiju procesā. Īpaši akcentēti ir norādījumi maģistra darba izstrādei.

Rokasgrāmata ir veidota, par pamatu ņemot vadošo universitāšu labās prakses piemērus, Latvijas Republikas normatīvos dokumentus un RTU iekšējos dokumentus, kas saistīti ar studentu pētniecisko darbību un nobeiguma darbu izstrādi.

Grāmata paredzēta studentiem, akadēmiskajam personālam, zinātniskajiem konsultantiem, nobeiguma darbu recenzentiem un akadēmiskā maģistra studiju programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” zinātniskās komisijas locekļiem.

Papildus informācija

Izdevuma tips

DOI

https://doi.org/10.7250/9789934226113

ISBN (pdf)

978-9934-22-611-3

Formāts

Lappušu skaits

89

Publicēšanas datums

Publicēts tiešsaistē

Izdevējs

RTU Izdevniecība

Publicēšanas valsts

Latvija

Valoda

Atsauksmes

Vēl nav nevienas atsauksmes.

Be the first to review “Academic Research Student Handbook for the Students of Academic Master Study Programme “Digital Humanities””